Adana ili Sarıçam İlçesi, 390 parsel üzerinde "10.Tanker Üs Komutanlığı Kışlası"na ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
03 Ağustos 2012
 
ADANA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
 
 
            Adana ili Sarıçam İlçesi, 390 parsel üzerinde “10.Tanker Üs Komutanlığı Kışlası”na ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 4. Maddesine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan bulunan 04.06.2008 gün ve 3258 sayılı Protokol kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 644. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tadilen re’sen 10.07.2012 tarih ve 10807 sayılı Makam Olur’u ile onaylanmıştır.
 
            Söz konusu planların 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)’nın 17.07.2012 tarih ve 11166 sayılı yazısı gereğince 03.08.2012 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.Planlarla ilgili detaylı bilgi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar İskan ve Kooperatif İşleri Şube Müdürlüğünden, telefon aracılığıyla ise (0322) 235 07 17-Dahili 131 Harita Teknikeri Gökhan EKELİK’ten alınabilecektir.
 
Planla ilgili itirazların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
 
 
İlanen ilgililere duyurulur.