ÇED Süreci Başlangıcı
23 Eylül 2013
DUYURU
        Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Pamuk Özü Mevkiinde Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama A.Ş. tarafından yapımı planlanan “Depolama Tesisi ve Deniz Terminali”projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım Dosyası 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 8. Maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuştur.
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 10.09.2013 tarih ve 15166 sayılı yazısı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 8. Maddesi doğrultusunda, proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci başlamıştır.
        Söz Konusu Projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler için Valilik veya Bakanlığımıza başvuru yapılabilir.      23.09.2013
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tel: (0322) 235 07 17
Fax: (0322) 235 06 56