Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Labaratuvar

 

LABORATUVAR KURULUŞU
Laboratuvar 1990 yılı içerisinde kurulmuştur. Şu an bünyesinde, 3 memur (1 Jeoloji Yük Müh. , 2 Tekniker) ve 3 işçi görev yapmaktadır.
Laboratuvarda halen, Taze beton mukavemet testi, Çelik Çekme Deneyi, Sertleşmiş betondan Karot alımı, yapılarda donatı tespiti ve demir çap tespiti deneyleri faal olarak yapılmaktadır.  Bunun yanında elek analizi deneyleri de yapabilecek donanıma sahiptir.
 
   GÖREVLERİ:
- Yapı kontrollüğü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen yapım işlerinde kullanılan betonların mukavemet deneyleri yapılması ve yapıda kullanılan inşaat çeliğinin standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi
- Özel sektörden/şahıslardan gelen deney talep ve isteklerde imkanlar dahilinde karşılama,
- 4703 sayılı Kanun kapsamında hazır beton üretiminin piyasa gözetim ve denetimini yapmak, standartlara uygun üretim yapılmasını sağlamak,
 
YAPI MALZEMESİ LABORATUVARI:
           
TAZE BETON BASINÇ DENEYİ
Yeni yapılmakta olan binalardan alınan beton numuneleri 7 ve 28 günlük kürlere tabi tutulur. Taze Beton numunesi istenilen kırım gününde otomatik kontrollü beton presinde bilgisayarlı ortam da mukavemet testine tabi tutulur. Sonuçlar TS EN 201-1/ 2002 göre değerlendirilir.
 
DEMİR DENEYİ
Yapılarda kullanılan donatıların TS 708/Nisan 2010''a standardına UYGUNLUĞUNUN belirlenmesi amacı ile alınan demir örneğinin, demir üretim sınıfına göre; 1.Akma Mukavemeti, 2.Çekme Mukavemeti, 3.Kütle Tayini, 4.Ölçülen Çap, 5.Kopma Uzaması deneyleri yapılarak sonuçları standardına gör değerlendirilir.
Donatı tespiti yapımı tamamlanmış binanın kolon ve kirşlerindeki demirlerin yerlerini ve çapını tespit etme imkanı sağlar
 
KAROT DENEYİ
Eski binaların veya beton döküm tarihi standarttaki şartları sağlamış binaların kullanılan beton sınıfını/ uygunluğunu tesbit etmek için yapılır. Karot makinası yardımı ile silindir şeklinde (h=d) alınan beton numuneleri, deney için uygun ölçülerde kesilerek, gerekirse başlıklama yapılarak karot beton örnekleri beton mukavemet testine tabi tutulur.
Ayrıca özel sektörden / şahıslardan gelen deney talep ve isteklerde imkanlar dahilinde karşılanmaktadır.
Laboratuarımızda il genelindeki hazır beton firmaları yönelik Yapı Malzemeleri Şubesi tarafından yapılan Piyasa Gözetim ve Denetimi kapsamında alınan taze beton numunelerinin mukavemet testleri ve bunların standartlara uygunluğu da test edilmektedir.
            İlimizde beton ve zemin üzerine laboratuar hizmeti sunan, Bakanlığımızdan belgeli 4 adet yapı malzemeleri laboratuarı faaliyetine devam etmektedir.