Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI İLANLARI
Sıra No İhale İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Saati
1

Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü, Seyhan Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ve Doğu Emlak Müdürlüğünde bulunan toplam tahmini 11.300 Kg. miktarında hurda kağıt tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca 21.11.2019 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat:09.30’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız
19.11.2019 21.11.2019 09:30
2

Feke Milli Emlak Şefliğince ilan metninde belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Kanun hükümleri gereğince satışı yapılacaktır.

İhalelerin yapılacağı gün ve saatler ekteki ilan metindedir.

İlan metni için tıklayınız