Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Sivil Savunma Uzmanlığı
Sivil Savunma Uzmanlığının Görevleri
1- Sivil Savunma İle İlgili Görevler
Sivil Savunma Planlarının (Sivil Savunma Planı, Kamu Binalarının Yangından Korunmasına Dair Plan, 24 Saat Çalışma Planı, Kamu Binalarının Sabotajlara Karşı Korunmasına Dair Plan ve Milli Alarm Faaliyetlerine Dair Plan) hazırlanması Sivil Savunma Ekiplerinin Kurulması ve meydana gelecek Savaş ve Afet durumunda hazır hale getirilmesi, ekiplere gerekli eğitimlerin verilmesi. Yangın Söndürme Malzemelerinin alınması ve kontrol edilmesi her zaman hazır durumda bulundurulması.
2- Güvenlik Hizmetleri
Hizmet binamızın ve müştemilatının 24 saat korunması amacıyla güvenlik personeli ve teknik cihazlarla kontrol edilmesi.
3- Müracaat Memurluğu Hizmetleri
Müdürlüğümüze iş takibi ve ziyaret için gelen misafirlerimize yardımcı olarak gerekli kontrollerin yapılması
4- Bilgi İşlem Hizmetleri
Müdürlüğümüz personelleri tarafından kullanılan bilgisayar ve malzemelerinin         kurulumu, arızalarının giderilmesi,     bayındırlık ağına dâhil edilmesi, Bilgisayar ağ güvenliğinin sağlanması ve sonradan gerekli olacak programların    kurulması ve donanımların takılarak tanıtılması.
5- Kimlik Kartları ile İlgili Hizmetler
      Personelimize Bakanlık Kimlik Kartlarının istenmesi ile ilgili belgelerin hazırlanarak gerekli yazışmaların yapılması, emekli olan Personellere ait Emekli Kimlik kartlarının çıkartılması ve eski kimliklerin İptal edilmesi.