Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Görev Tanımı

Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü

 • İlimizde bulunan Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Bağlı İdare (ASKİ) ve mahalli idare birliklerinin Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan YERELBİLGİ Sistemine yüklemiş olduğu verilerin (personel bilgileri, araç bilgileri, mali bilgileri vb.) onaylama işlemleri yürütmek,
 • Bakanlığımız tarafından Belediyelerden istenen istatistiki verileri (taksi durağı sayısı, toplu taşıma kullanan yolcu sayısı, yaya yolu, engelli yolu, kadın aile danışma merkezi sayısı, seçilen belediye başkan ve meclis üyesi bilgileri) temin edilip, İl icmali yapılarak bakanlığımıza iletilmek,
 • Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının almış olduğu kamu yararı kararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin belediyelerden gelen talepler doğrultusunda görüş bildirmek,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca belediyelerin ihaleden yasaklama taleplerini Bakanlığa iletmek,
 • 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca üyeleri il öze] idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan birliklerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama taleplerini Bakanlığa iletmek,
 • Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre ücret desteği alacak işletme listelerini aylık olarak temin edip Bakanlığa göndermek,
 • Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru ve sonuç işlemleri ile ilgili yazışmaları yürütmek,
 • Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununa göre belediye bazında sendikaların üye sayılarını tespit edip Bakanlığa göndermek,
 • Belediyelerden Suriyeli misafirler için yapmış oldukları aylık harcamaları temin edip, İl icmali yaparak bakanlığımıza iletmek,
 • İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel İdarelerinden ve köylerden oluşan mahallî İdare birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediye ve bağlı kuruluşlarının şirket kurmalarına İlişkin iş ve İşlemleri yürütmek,
 • İl özel İdareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin şirket kurmalarına İlişkin İş ve işlemlerini yürütmek,
 • İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin yabancı ülke mahalli idareleri ile kardeş kent ilişkisi kırana iş ve İşlemlerini yürütmek,
 • İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin uluslararası kuruluşlara üye olmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin uluslararası festivallere katılımı ile ilgili İş ve işlemleri yürütmek,
 • İl özel idareleri, Üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerden yurtdışına, yurtdışından mahalli idarelere yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Mahalli idareler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları ile ilgili iş ve İşlemleri yürütmek,
 • İl özel İdareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek