Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Yapı Kooperatif İşlemleri

Görev ve Yetkiler

Kooperatif Kuruluş

Anasözleşme Değişikliği

Anasözleşme İntibak İşlemleri

İntibak İzin İşlemlerinde Kooperatiflerden İstenecek Belgeler;

Dilekçe (Ek 1)         Taahhütname (Ek-2)

Genel Kurul İşlemleri

Temsilci Ücreti

Sıkça Sorulan Sorular

 

 

Duyurular                     Koopratifçilik Sertifika Programı                 Dış Denetim               Olağanüstü Hal ve Genel Kurul İşlemleri