Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Proje Tanıtım Dosyası Başvurusunda İstenen Evraklar
Proje Tanıtım Dosyası Başvurusunda İstenen Evraklar
1.      Dilekçe
2.      Taahhütname
3.      İmza Sirküleri
4.      Vekaletname
5.      Proje Bedeli Dekontu
6.      3 adet Proje Tanıtım Dosyası ve 2 adet pdf formatında dosya CD si

Not: Dilekçede faaliyetin konusu, faaliyetin adresi (tapu bilgileri ile beraber) açık olarak belirtilmeli ve dilekçe varsa antetli kağıda yazılmalıdır. Firma adı, yazışma adresi ve telefon