Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Sıra No İhale İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Saati
1

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Ekli ilan metninde niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri ile taşınır malların satış ihaleleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet

İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde yapılacaktır. İlan metni için tıklayınız.

     
2

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İlan Metninde yeri ve nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz üzerinde 4706 sayılı Kanunun Ek-3’ncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

İlan metni için tıklayınız.

     
3

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İlan metninde belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu hükümlerine göre satış ihaleleri yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

15.05.2023 06.06.2023  
4

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İlimiz, Çukurova İlçesinde bulunan ve ekli ilan metninde belirtilen Hazine taşınmazlarının, 2886

sayılı Kanun hükümlerine göre kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

02.05.2023    
5

Ekli ilan metninde belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 51 inci

maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

İlan Metni için tıklayınız.

  27.04.2023  
6

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İlan metninde belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu hükümlerine göre satış ve kiralama ihaleleri yapılaktır.

İlan Metni için tıklayınız.

05.04.2023    
7

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Ekli ilan metninde belirtilen Hazineye ait taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu hükümlerine göre 30.01.2023 tarihinde irtifak ihalesi yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

( 20.01.2023 Düzeltme yapılan ilan metni )

12.01.2023 30.01.2023 10:00
8

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Ekli ilan metninde belirtilen hurda malzemeler (Bilgisayar, Masa, Sıra, Demir, Tahta Plastik  vs.) tahmini 12.000 KG. hurda tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satışı yapılması ihalesi iptal edilmiştir.

 

  İhale iptal edilmiştir.  
 

Hazine taşınmazlarına yönelik satış, kira, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin süreçler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bağlı, 81 il ve diğer ilçelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesinde Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Emlak-Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şeflikleri tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 4.520 personel ile resmi yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

Milli Emlak birimleri tarafından satış, kira, irtifak hakkı tesisi vb. işlem süreçleri hakkında SMS yada elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılması, ödeme/hesap bilgisi gönderilmesi gibi uygulamalar bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımız tarafından milli emlak işlemleriyle ilgili bilgilendirme yapılması, ödeme/hesap bilgisi gönderilmesi içerikli SMS yada elektronik postalara itibar edilmemesi, bu gibi durumlarda gerekli kovuşturmanın yapılması amacıyla konunun ilgili milli emlak birimlerine intikal ettirilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.