Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Sıra No İhale İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Saati
1

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Adana Yüreğir İlçesi, Eski Misis Mahallesi, 507 parsel üzerinde bulunan 36 adet Kızılçam ağacının (işçilik, nakliye ve ağaçların kesimi alıcıya ait olmak üzere) KDV hariç 2.110,00 TL/ tahmini bedel üzerinden, 17.03.2021 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat:10.30’da satışı yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

  17.03.2021 10.30
2

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İlan metninde belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve kira ihaleleri 15.03.2021-30.03.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

     
3

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Adana Yüreğir İlçesi, Eski Misis Mahallesi, 507 parsel üzerinde bulunan 36 adet Kızılçam ağacının (işçilik, nakliye ve ağaçların kesimi alıcıya ait olmak üzere) tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca  22.02.2021 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat:10.30’da Yeni Valilik Hizmet Binası içerisinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

İhale bilgileri için tıklayınız.

15.02.2021 22.02.2021 10:30
4

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından (Emanet Memurluğu) alınan Husgvarna 365 marka ağaç kesme motoru tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10.30’da Yeni Valilik Hizmet Binası içerisinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

27.01.2021 10.02.2021 10.:30
5

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Kozan İlçe Milli Emlak Müdürlüğünce kayıtlı taşınmazların satış ihaleleri yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

11.01.2021 26.01.2021 14:00
6

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İlan metninde belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

16.12.2020 23.12.2020 10:30
7

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İl Emniyet Müdürlüğünün değişik tarihli ve değişik sayılı yazılarına konu yedieminlerde bulunan hurda motorsikletler, Müdürlüğümüze teslim edilen yivsiz av tüfekleri ve kurusıkı tabancalar ile değişik kurumlarda bulunan toplam tahmini 30.000 Kg. miktarında hurda malzemelerin tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca  09.12.2020 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10.30’da Yeni Valilik Hizmet Binası içerisinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

İlan bilgileri için tıklayınız.

09.12.2020 09.12.2020 10:30
8

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

İlan bilgileri linkte bulunan tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Valiliği Yerleşkesi  Defterdarlık  E. Blok Zemin Kat Eğitim Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İlan bilgileri için tıklayınız.

02.12.2020    
9

Adana Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından,

Ekli ilan metninde belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

hükümlerine göre satış ihaleleri yapılacaktır.

İlan bilgileri için tıklayınız.

02.12.2020