Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Sıra No İhale İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Saati
1

Mersin Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığına Ait Taşınır Mal Satış İlanı

İlan Bilgileri için tıklayınız.

  05.08.2020 10:00
2

Adana Yüreğir Devlet Hastanesinde bulunan  toplam tahmini 1.750 Kg. miktarında hurda kağıt kilogramı 0,14  TL/Kg  tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca  16.07.2020 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat:10.00’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

lan Bilgileri için tıklayınız.

  16.07.2020 10.00
3  

Karataş İlçesi Yemişli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 220 ada, 2 parsel numaralı 203.616,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde

“Projeye Dayalı Organize Hayvancılık” yapmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere ilk yıl için tespit edilen tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 51.  maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi 16/07/2020 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 10:00‘da Malmüdürlüğü makam odasında yapılacaktır.

İlan Bilgileri için tıklayınız.

  16.07.2020 10:00
4

İmamoğlu Kaymakamlığı
Milli Emlak İlçe Şefliğinden,

İhale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz ile işyerlerinin kiralama ihaleleri, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüyle belirtilen tahmin edilen bedeller üzerinden İmamoğlu Kaymakamlığı Binası 2. Katta bulunan İmamoğlu Milli Emlak Şefliğinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda tabloda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İlan Bilgileri için tıklayınız.

     
5

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığından,

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan  toplam tahmini 1.500 Kg. miktarında hurda kağıt 0,19  TL  tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca  10.06.2020 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat:09.30’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

İlan Bilgileri için tıklayınız.

  10.06.2020 09:30
6 Ceyhan Kaymakamlığı
Milli Emlak Müdürlüğünden
Satış ihalesi yapılacak olan kamu konutları ihalesi ilanı bilgileri için tıklayınız.
     
7

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Doğu Emlak Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü,   Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Barbaros Ortaokulu Müdürlüğü, Adana Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana İdare Mehkemesi Başkanlığı (İdari İşler Müdürlüğü) Meteroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Şehit Hilmi Bardakçı Anadolu Lisesi Müdürlüğü Adana Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İncirlik Gümrük Müdürlüğü ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün muhtelif tarihli ve sayılı yazılarına konu hurda malzemelerin tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca  02.06.2020 tarihine tesadüf eden salı günü saat 09.30’da Yeni Valilik Hizmet Binası içerisinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

İlan Bilgileri için tıklayınız.

29.05.2020 02.06.2020 09:30
8

İlimiz, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 55 adet adet kamu konutunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satışına ilişkin hazırlanan ihale ilanı bilgileri için tıklayınız.

     
9

Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünden Adana ili Ceyhan ilçesi Azizli Mahallesindeki hazineye ait taşınmazların,  Hazine Taşınmalarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralaması yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 05/05/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar taşınmazların bulunduğu Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğüne bahse konu Tebliğe göre (Ek-2 Talep Formu) yazılı olarak talepte bulunulması gerekmektedir. İlan bilgileri için tıklayınız.