Adana Valiliği
Adana Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adana Valiliği
Adana Valiliği
Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Milli Emlak Daire Başkanlığı İlanlar

Sıra No İhale İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Saati
1

Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünden Adana ili Ceyhan ilçesi Azizli Mahallesindeki hazineye ait taşınmazların,  Hazine Taşınmalarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralaması yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 05/05/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar taşınmazların bulunduğu Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğüne bahse konu Tebliğe göre (Ek-2 Talep Formu) yazılı olarak talepte bulunulması gerekmektedir. İlan bilgileri için tıklayınız.

     
2

Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünden İl Emniyet Müdürlüğünce muhtelif tarihlerde yapılan denetimler sonucu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 21. Maddesi gereğince mülkiyeti kamuya aktarılan ve aynı kanunun ek 14. Maddesi gereğince yakalanarak el konulan ve tasfiye edilmek üzere Müdürlüğümüze (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğü) bildirilen; kaçak akaryakıt depolama sahası, Adıbelli, Acem, Altaş, Sonbey Seyhan ve Sonbey Yüreğir yediemin otoparklarında bulunan hurda motorsiklet, hurda bisiklet ve hurda otomobil tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır. Bilgi için tıklayınız.

03.04.2020 07.04.2020 10:00